Zorg op afstand door hartritme-meting via de smartphone

Patiënten met een hartritmestoornis worden op afstand gemonitord met behulp van een app en de eigen smartphone. Cardiologen van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ gebruiken deze methode om inzicht te krijgen in het hartritme van patiënten en een behandeladvies op afstand te geven. Zodoende hoeven patiënten tijdens de coronacrisis niet naar het ziekenhuis te komen voor een ECG (electrocardiogram of hartfilmpje) en kan de zorg gewoon doorgaan.

Door de uitbraak van het coronavirus vinden er aanzienlijk minder poli-afspraken plaats in het ziekenhuis dan gebruikelijk. Enerzijds om contactmomenten te reduceren en verdere besmettingen te voorkomen en anderzijds om capaciteit in te zetten voor de zorg van coronapatiënten. Om de zorg voor andere patiënten zo goed mogelijk te continueren zoeken artsen naar passende alternatieven.

mHealth
De Maastrichtse afdeling cardiologie maakt voor de zorg van patiënten met boezemfibrilleren (de meest voorkomende hartritmestoornis) sinds kort gebruik van mHealth (mobile health). Normaliter komen deze patiënten voor controle naar het ziekenhuis waar de cardioloog een behandeladvies geeft op basis van een ECG (elektro-cardiocardiogram of hartfilmpje). In verband met de corona-crisis zijn poliklinische afspraken omgezet naar een telefonisch consult en wordt dit bemoeilijkt , daarom wordt patiënten gevraagd om gebruik te maken van een speciale app om hun hartritme een week lang te monitoren. De app maakt daarbij gebruik van de camera en het lampje op de eigen smartphone. Dit is een gevalideerde methode voor het meten van het hartritme. Door een week lang driemaal daags te meten en in het geval van klachten, heeft de arts dus verschillende betrouwbare metingen ter beschikking en krijgt zo inzicht in de hartfunctie. 

Zorg continueren
Na één week meten, volgt een telefonisch consult met de cardioloog of een verpleegkundige. Op basis van de gegevens en het gesprek kan er bijvoorbeeld geadviseerd worden om de medicatie op te hogen of juist te verlagen.

Het onderzoek

Onderzocht wordt of deze TeleCheck-AF methode de zorg voor patiënten met boezemfibrilleren verbetert. Hoe effectief en patiëntvriendelijk is deze methode ten opzichte van de reguliere zorg waarbij de patiënt naar het ziekenhuis komt voor een ECG en een consult bij een arts? Kan de app het ECG onderzoek vervangen? Hoe belangrijk is het voor patiënt en arts om elkaar daadwerkelijk te zien voor een goede interactie? Kan ook telefonisch een juiste inschatting gemaakt worden van de bestaande risicofactoren voor de patiënt? Hoe ervaart de patiënt het om zelf 'in control' te zijn en niet de gang naar het ziekenhuis te hoeven maken? 

Waarom dit onderzoek uw steun verdient

Zonder dat patiënten naar het ziekenhuis hoeven te komen kan de zorg toch op een veilige manier gecontinueerd worden. Uit dit onderzoek moet blijken hoe effectief de behandeling van hartritmestoornissen op deze manier kan plaatsvinden en op welke wijze mHealth ingezet kan worden voor deze patiënten; eventueel ook na de covid-19 crisis.

Op dit moment wordt dezelfde infrastructuur, onder leiding van de Maastrichtse cardiologen, in verschillende hartcentra binnen het project “TeleCheck-AF” in Europa opgestart.