Meer balans dankzij HeArt-Ma’at

Een zeer innovatieve en kunstzinnige virtual reality game voor patiënten met dodelijke hartritmestoornissen

Een plotse hartstilstand door dodelijke kamerritmestoornissen komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. Om toekomstige ritmestoornissen tijdig te herstellen wordt er een inwendige defibrillator (ICD) geïmplanteerd. De ICD geeft zo nodig een shock af.

Als dit alles achter de rug is, staat je leven pas echt op zijn kop! Zo je moet je bijvoorbeeld leren leven met de gedachte even dood te zijn geweest. Leren leven met het risico op nieuwe ritmestoornissen. Leren leven met de mogelijkheid van en angst voor een (nieuwe) ICD-shock.

Helaas ervaren veel patiënten dat de huidige psychologische en cardiale nazorg lang niet toereikend is. Hierdoor liggen angst, stress, hoge bloeddruk en daarmee kans op nieuwe ritmestoornissen op de loer.

Innovatieve en kunstzinnige virtual reality game

Cardioloog dr. Rachel ter Bekke en kunstenares Claudia Volders hebben de handen ineengeslagen omdat zij geloven in de meerwaarde van kruisbestuivingen tussen kunst en wetenschap ten behoeve van humane patiëntenzorg in het algemeen, maar die van patiënten met dodelijke hartritmestoornissen in het bijzonder.

Binnen “het HeArt-Ma'at project” ontwikkelen zij een serious game waarbij de patiënt en zijn ziekte, maar ook de kwaliteit van de arts-patiënt relatie en het genezingsproces centraal staan. In deze game krijgt de patiënt kunstzinnige prikkels aangeboden in virtual reality, augmented reality en de analoge ‘werkelijke’ wereld. De patiënt wordt hierbij gestimuleerd om zijn eigen en unieke virtuele omgeving te creëren die inzicht biedt in de bovenstaande centrale thema’s. De patiënt kan zijn zorgverlener, familie en lotgenoten uitnodigen om samen door zijn wereld te lopen om zo de onderlinge communicatie te bevorderen.

Doel

Het verbeteren van biologische parameters (zoals afname van ritmestoornissen, ICD-shocks en een betere bloeddrukregulatie), psychologische kenmerken (zoals afname van stress en angst, het verhogen van acceptatie en kwaliteit van leven) waardoor de patiënt meer regie over zijn leven en welbevinden zal ervaren.  

Waarom dit project uw steun verdient

Bij deze gepersonaliseerde en vernieuwende serious game komt wetenschap, psychologie, kunst en ICT op een compleet nieuwe wijze bijeen met maar één doelstelling: humane zorg voor patiënten met een verhoogd risico op een plotse hartstilstand!

 

24/11/2021
10:00

Anonymous

View all

Health Foundation Limburg en Maastricht UMC+ hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Onder de naam Hart en vaat onderzoekfonds Limburg zetten de twee organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten en het belang van meer geld voor onderzoek.