Boezemfibrilleren in beeld gebracht

Boezem- of atriumfibrilleren is een ritmestoornis van het hart die één op de vier veertigplussers vroeger of later treft. Het hart slaat op hal en dat geeft hartkloppingen, kortademigheid,  wegrakingen en kan zelfs hersenberoerte veroorzaken.

Veel patiënten melden zich vanwege klachten tijdens de aanval op de Eerste Hart Hulp. Op dat moment moet worden gekeken naar de beste behandeling;  acute cardioversie met een elektroshock onder narcose of afwachten tot het normale hartritme zich spontaan herstelt.

één minuut per dag tijd voor je hartritme nemen

Nadat het normale hartritme is teruggekeerd wordt het optreden van nieuwe aanvallen  verder in kaart gebracht door patiënten te vragen minimaal eenmaal per dag gedurende één minuut hun hartritme te controleren met behulp van een draagbare- of onder de huid geplaatste mini monitor.

Bloedverdunners zijn essentieel

Naast de lichamelijke klachten verhoogt het snelle hartritme bij een grote groep patiënten de kans op een verstopping van een bloedvat in het hart waardoor bloedpropjes kunnen ontstaan die kunnen leiden tot een herseninfarct. Door verlittekening of overmatige stolling in de hartboezems kunnen aanvallen en risico op beroerte toenemen. Daarom is het van groot belang bloedverdunners te gebruiken om de stolling in het bloed tegen te gaan.

Het onderzoek in het Maastricht UMC+ richt zich op het voorkomen van beroerte en verergering van het fibrilleren. Door de vergroting en verlittekening van de boezemwand met CMR en CT-angiografie in beeld te brengen kan een goede risico inschatting gemaakt worden. Door de combinatie van monitoring van het hartritme, informatie over de bloedstolling en afwijkingen in de boezemwand, kan onderzocht worden waarom fibrilleren bij de een verergert en beroerte veroorzaakt en bij de ander niet. En kan daarop – indien nodig - preventief actie ondernomen worden.

Waarom dit onderzoek uw steun verdient

Het onderzoek richt zich op het opsporen van atriumfibrilleren en het voorkomen van beroerte met nieuwe medicijnen. Tijdige herkenning en betere behandeling zorgen ervoor dat mensen langer leven.

Dit is een langlopend onderzoek en wordt voor meerdere jaren door ons ondersteund. 

In de video Prof. Harry Crijns met arts-onderzoekers Nikki Pluymaekers en Eton Dudink. Zij wonnen een prijs voor dit onderzoek. 

29/12/2023
13:38

Anoniem

Bekijk alle

Health Foundation Limburg en Maastricht UMC+ hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Onder de naam Hart en vaat onderzoekfonds Limburg zetten de twee organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten en het belang van meer geld voor onderzoek.