RESCAR-congres, zaterdag 6 juni 2020 in Oos Heim in Margraten

18 februari 2020 15:19

Op zaterdag 6 juni ’20 organiseren we weer vol trots ons jaarlijks RESCAR-congres, deze keer in Gemeenschapshuis Oos Heim te Margraten. 

Deze middag staat in het teken van het thema ‘Hart voor de vrouw’. Met presentaties over een typische vrouwenkwaal; diastolisch hartfalen en over zwangerschap en hart- en vaatziekten.

Programma:

12.45 uur Ontvangst met koffie/thee en vlaai

13.30 uur Welkom door Guy Peeters, bestuursvoorzitter Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

13.35 uur Inleiding door Harry Crijns, hoofd vakgroep cardiologie Maastricht UMC+

13.40 uur ‘Zwangerschap, de ultieme hart- en vaattest’  -  Marc Spaanderman, hoofd divisie obstetrie

14.10 uur Pijn op de borst door de kleine kransslagaderen – Patty Winkler

14.30 uur Hartfalen en de kleinste bloedvaatjes – Jerremy Weerts

14.50 uur  Hartpatiënt Annemarie Aalbers leest voor uit haar bundel ‘Chronische humor’

15.00 uur Vragenronde

15.30 uur Afsluiting

Aanmelden kan via: info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl

Als u in de afgelopen twee jaar RESCAR/Hart en vaat onderzoekfonds Limburg heeft gesteund of heeft deelgenomen aan Loop met je dokter is deelname gratis. Nog geen donateur of deelnemer? Betaal dan € 8,00 entree per persoon of word donateur (donateurskaart aangehecht)